Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), EVA PUIGDOLLERS VIVET informa que és titular del lloc web www.noumoscada.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, EVA PUIGDOLLERS VIVET informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és EVA PUIGDOLLERS VIVET, amb CIF 47792094A i domicili social a EL MASIÀ, S / N, 08510 MASIES DE RODA, BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@noumoscada.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d’EVA PUIGDOLLERS VIVET confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’EVA PUIGDOLLERS VIVET, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de EVA PUIGDOLLERS VIVET proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per EVA PUIGDOLLERS VIVET per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per EVA PUIGDOLLERS VIVET contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

EVA PUIGDOLLERS VIVET no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

EVA PUIGDOLLERS VIVET declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, EVA PUIGDOLLERS VIVET no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

EVA PUIGDOLLERS VIVET es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Assessorament i Adaptació a la LSSI-CE · Documentació

PROTECCÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EVA PUIGDOLLERS VIVET informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’EVA PUIGDOLLERS VIVET, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, EVA PUIGDOLLERS VIVET informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: EL MASIÀ, S / N, 08510 MASIES DE RODA, BARCELONA.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a EVA PUIGDOLLERS VIVET, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a EVA PUIGDOLLERS VIVET qualsevol variació i que EVA PUIGDOLLERS VIVET té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EVA PUIGDOLLERS VIVET per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EVA PUIGDOLLERS VIVET. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’EVA PUIGDOLLERS VIVET.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’EVA PUIGDOLLERS VIVET. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’EVA PUIGDOLLERS VIVET.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

EVA PUIGDOLLERS VIVET es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. EVA PUIGDOLLERS VIVETtiene seu domicili a MASIES DE RODA, BARCELONA, Espanya.